To jest tylko wersja do druku, aby zobaczyć pełną wersję tematu, kliknij TUTAJ
FORUM ROWEROWE LUDZI Z PASJĄ :)
NIE TYLKO ROWEROWĄ ;)

Pielgrzymka do Wąwolnicy - V Lubelska Pielgrzymka Rowerowa do Wąwolnicy

Jurek S - 2017-08-16, 18:59
Temat postu: V Lubelska Pielgrzymka Rowerowa do Wąwolnicy
Można by powiedzieć, że to taki mały jubileusz, ale nie o jubileusze chodzi, fajny wyjazd czy odfajkowywanie kolejnego wydarzenia, ale o pielgrzymowanie w pełnym tego słowa znaczeniu do Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej. Będzie więc modlitwa podczas kilku postojów, które planujemy i udział w sumie pontyfikalnej. Zachęcamy do duchowego przygotowania się do tego wydarzenia tak aby w pełni uczestniczyć w Mszy św.
Zbiórka, podobnie jak w latach ubiegłych przy kościele w Konopnicy 03.09.2017 o godz. 8.30. Jest pewne novum bo trzeba będzie dokonać zgłoszenia udziału, ale w bardzo prosty sposób - wysłać dane (imię i nazwisko) uczestnika(-ów) na mail: maksimum@opoczta.pl Po przybyciu na miejsce zbiórki należy zgłosić się do organiizatora w celu rejestracji i podpisania regulaminu. Treść regulaminu będzie udostępniona wcześniej. Zgłoszenia przyjmujemy do 1 września.
Link do przebiegu uroczystości w Wąwolnicy:
http://www.sanktuarium-wa...-koronacji.html

Jurek S - 2017-09-01, 07:03

Regulamin V Lubelskiej Pielgrzymki Rowerowej do Wąwolnicy

1. W pielgrzymce mogą brać udział osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie posiadające kartę rowerową i będące pod
opieką rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Uczestnicy pielgrzymki muszą posiadać sprawny technicznie rower zgodnie z wymogami Przepisów ruchu
drogowego jak również zapasową dętkę. Ze względów bezpieczeństwa uczestnikom zaleca się jazdę w
kaskach.
3. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość przepisów ruchu drogowego i ich przestrzeganie gdyż część trasy
będzie przebiegać drogami publicznymi.
4. Podczas pielgrzymki dozwolone jest poruszanie się w kolumnach nie przekraczających 15 osób. Odległość
między kolumnami powinna wynosić nie mniej niż 200m, a odległość pomiędzy uczestnikami w kolumnie do
2m. Dopuszczalna jest jazda 2 uczestników pielgrzymki obok siebie w przypadku rodziców lub opiekunów
swoich dzieci.
5. Niedozwolone jest wyprzedzanie prowadzącego kolumnę jak również pozostawanie poza nią
6. O wszelkich niedyspozycjach zdrowotnych, jak również potrzebie zatrzymania czy postoju należy informować
prowadzącego kolumnę.
7. Każdy z uczestników bierze udział w pielgrzymce na własną odpowiedzialność, a za osoby niepełnoletnie
odpowiedzialność ponoszą rodzice lub ich prawni opiekunowie.
8. Organizator pielgrzymki nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek wypadków losowych lub
zawinionych przez uczestnika pielgrzymki.
9. Uczestnicy pielgrzymki zobowiązani są stosować się do zaleceń organizatorów
10. Osoby nie przestrzegające Regulaminu lub stwarzające zagrożenie będą wykluczone z grona uczestników.
11. Przewiduje się czas trwania pielgrzymki do 8 godzin, a dystans do 70 km. (łącznie z powrotem do Lublina)
Każdy z uczestników we własnym zakresie i w zależności od potrzeb zaopatrzy się w napoje czy prowiant
12. W czasie trwania pielgrzymki obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
13. Pielgrzymkę rozpoczynamy wspólną modlitwą różańcową. Podczas postojów będziemy odmawiać kolejne
dziesiątki Różańca. Punktem kulminacyjnym pielgrzymki jest wspólna Msza św o godz. 12.00 na placu przed
bazyliką w Wąwolnicy.
14. Do decyzji pielgrzymów zostawia się sposób powrotu do Lublina – indywidualny czy w grupach prowadzonych
przez organizatora

Jurek S - 2017-09-03, 19:05

Dzisiejsze pielgrzymowanie do Matki Boskiej Kębelskiej wymagało prawdziwego hartu ducha. :-) Tym bardziej dziękuję tym, którzy nie przelękli się warunków pogodowych i podjęli ten trud. (26 osób na 47 zapisanych) Zgodnie z planem uczestniczyliśmy o godz. 12.00 we mszy św pontyfikalnej. Miło było spotkać na placu pod bazyliką naszego księdza Marka oraz grupkę rowerzystów z Łęcznej. Zarówno do Wąwolnicy jak i w drodze powrotnej towarzyszyła nam modlitwa różańcowa
ZDJĘCIA

Anna - 2017-09-04, 17:42

Dzięki wszystkim za wspólne pielgrzymowanie!!!!Było mokro i czasem pod górkę, ale było warto :-D :-D :- :-D https://goo.gl/photos/fLjQsgMH2QtCNXLm6


Powered by phpBB modified by Przemo © 2003 phpBB Group